Lưu trữ: Tháng Tư 2018

Vì sao Bộ Tài chính đề xuất thu Thuế Tài sản?

Bộ Tài chính cho biết hiện có 174 trong số 193 quốc gia, vùng lãnh thổ thu thuế tài sản hàng năm. Sở hữu nhà trên 700 triệu đồng có thể phải nộp Thuế Tài sản Tại cuộc họp báo ngày 13/4 về nội dung đề xuất Luật Tài sản, để dẫn chứng cho sự…

Đọc thêm